บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 06/12/2562

ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณธนกร คุ้มรำไพ , CFTe ตำแหน่ง : ผู้ก่อตั้ง Graph technic academy และ เจ้าของเพจ graphtechic ประเด็นสัมภาษณ์ : ข้อควรรู้ก่อนเทรดหุ้น และความสำคัญของ “จุด Cut Loss” รายการ...